Liikevaihto kasvoi 220 miljoonaan euroon

Liikesuhteissa vuosi 2017 oli huomattava kehitysvuosi. Liikevaihto yli kaksinkertaistui edellisvuodesta. Hankintoihin saatiin lisää tehokkuutta aiempaa pidemmillä ja kattavammilla kumppanisopimuksilla.

Terrafame aloitti jo vuonna 2016 vahvan asiakaspohjan rakentamisen, ja vuonna 2017 tätä työtä jatkoi yhtiön uudeksi osakkaaksi helmikuussa tullut Trafigura-konserni. Näin Terrafamessa päästiin hyödyntämään Trafiguran laajaa markkinatuntemusta.

Yhtiöiden välisen sopimuksen mukaisesti suurin osa vuoden 2017 nikkeli-kobolttisulfidin ja sinkkisulfidin tuotannosta toimitettiin Trafiguran myyntiverkoston kautta loppuasiakkaille.

Myyntimäärissä huomattavaa kasvua

Terrafamen metallisulfidituotteiden toimitusmäärät kasvoivat vuonna 2017 kvartaali kvartaalilta tuotantomäärien kasvua seuraten. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto yli kaksinkertaistui. Myös yhtiön kannattavuus parani vuoden mittaan tavoitteiden mukaisesti.

Metallien maailmanmarkkinahinnat kehittyivät kokonaisuutena hyvään suuntaan. Sinkin hinta jatkoi nousua vuoden mittaan ja nikkelin hinnan kehitys toisella vuosipuoliskolla oli myönteistä. Lontoon (London Metal Exchange) ja Shanghain (Shanghai Futures Exchange) metallipörssien yhteenlasketut varastotasot laskivat sekä nikkelissä että sinkissä globaalisti vuoden aikana. Metallien maailmankaupassa yleisesti käytetyn Yhdysvaltain dollarin arvo heikkeni euroon nähden.

Lähemmäs loppuasiakkaita ja kuluttajia

Toimintansa alusta lähtien Terrafame on selvittänyt nikkeli-kobolttisulfidituotteen jatkojalostusvaihtoehtoja. Jalostamalla nikkeli-kobolttisulfidia nykyistä pidemmälle, tuotteen arvo ja siitä saatavat myyntitulot kasvaisivat.

Yhtenä vaihtoehtona tarkasteltiin vuoden mittaan mahdollisuuksia jalostaa nikkeli-kobolttisulfidia nikkelioksidiksi, joka soveltuisi ruostumattoman teräksen raaka-aineeksi globaalisti. Tätä kiinnostavammaksi vaihtoehdoksi nousi sähköajoneuvoissa käytettävien akkukemikaalien tuotanto. Marraskuussa Terrafame ilmoittikin valmistelevansa investointia akkukemikaalitehtaaseen.

Kaupallisessa toiminnassa jatkojalostuksen suunnittelu edellytti mm. nikkelioksidin tehdasmittakaavan koeajojen järjestelyjä sekä uudenlaisten tuotteiden myyntimahdollisuuksin kartoittamista. Loppuasiakassegmenttien lisäksi Terrafamessa vahvistettiin kuluttajamarkkinoiden seurantaa erityisesti sähköautoistumista koskevien tutkimusten pohjalta.

Lokakuun lopussa Terrafame jätti valtioneuvostolle lupahakemuksen uraanin talteenottoon. Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) ja ulkoasiainministeriön myyntiin liittyvien lupien hakeminen tulee ajankohtaiseksi myöhemmin.

Kumppaneita sitoutettiin yhteiseen kehitystyöhön

Siirtyminen ylösajon vaiheesta kohti vakiintuneen teollisen toiminnan vaihetta näkyi myös hankinnoissa. Vuoden mittaan solmittiin uusia, laajoja sopimuksia mm. teollisen puhtaanapidon, jätehuollon, varastoinnin ja tuotannon tarveaineiden järjestämiseksi. Yhteistyötä tuonti- ja vientisatamien kanssa kehitettiin logistiikan tehostamiseksi ja toimitusvarmuuden kasvattamiseksi.

Terrafame haluaa sitouttaa kumppaneiksi valikoituvat yritykset toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä liiketoiminnan kasvun tukemiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kumppaniyrityksiä auditoidaan säännöllisesti ja yhteistyölle asetetaan aina konkreettisia kehitystavoitteita.

Sähköisistä työkaluista lisää tehoa hankintoihin

Sähköisten työkalujen hyödyntämistä osana hankintaprosessia laajennettiin vuoden 2017 aikana. Kumppaneiksi pyrkivät yritykset pystyvät rekisteröitymään Terrafamen sähköiseen hankintajärjestelmään ilmoittamalla toimintaansa koskevia perustietoja, joiden pohjalta arvioidaan niiden mahdollisuuksia menestyä yhteistyössä.

Myös tarjouspyyntöjä alettiin alkukesästä lähettää ja tarjouksia vastaanottaa sähköisesti etukäteen rekisteröityneille, hyväksytyille kumppaneille. Lisäksi kesällä pidettiin ensimmäinen verkkohuutokauppa.

Kokonaisuutena sähköiset työkalut tehostavat toimintaa sekä Terrafamessa että kumppaniyrityksissä. Päällekkäistä ja toistuvaa työtä voidaan vähentää, kun yritysten perustiedot sekä tarjouspyynnöt ja jätetyt tarjoukset löytyvät samanmuotoisina samasta paikasta. Hyvin tehty pohjatyö ja järjestelmällinen tietojen hallinta nousevat entistä paremmin esille ja aikaa vapautuu yhteistyön kehittämiseen.

Terrafamesta kasvoi vuonna 2017 yhä merkittävämpi vientiyritys. Liikevaihto nousi 220,0 miljoonaan euroon.

x