Metallit ovat välttämättömiä yhteiskunnan toiminnalle

Metallien etuihin kuuluu hyvä kierrätettävyys, mutta kierrättäminen ei pelkästään riitä vastaamaan nyky-yhteiskunnan tarpeisiin. Metallien käyttöä lisäävät muun muassa liikenteen sähköistäminen sekä uusiutuvien energiamuotojen tuotanto- ja varastointiratkaisut.

Tällä hetkellä Terrafame tuottaa nikkeliä, kobolttia, sinkkiä ja kuparia, joita käytetään muun muassa ruostumattomaan teräkseen valmistukseen, ruostesuojaukseen, akkuihin ja elektroniikkaan. Metallien tuotannossa yhtiö hyödyntää energiatehokasta bioliuotustekniikkaa, jonka ansiosta myös tuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat alhaisemmat perinteiseen vaahdotus-sulattomenetelmään verrattuna. Terrafamen tavoitteena on hyödyntää louhittavassa malmissa olevat metallit yhä tehokkaammin.

Nikkeli

Nikkeli on yksi maailman käytetyimmistä metalleista, ja sen kierrätettävyys on hyvä. Lähes kaksi kolmasosaa nikkelistä käytetään teräksen tuotantoon ja metalliseoksien valmistamiseen. Nikkeliä yhdistetään muihin metalleihin, sillä se parantaa kestävyyttä ja ruosteenestokykyä.

Nikkeli on koboltin lisäksi merkittävä materiaali sähköajoneuvojen akuissa. Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä noin neljännes uusista autoista maailmanlaajuisesti olisi sähkö- tai hybridiajoneuvoja.

Sinkki

Sinkki kuuluu käytetyimpien metallien joukkoon, ja sen kierrätettävyys on korkea. Sinkki on nikkelin ohella erittäin suosittu teräksen ruostesuojauksessa. Lisäksi sitä  hyödynnetään akuissa, pattereissa, maaleissa sekä kumin valmistuksessa.

Sinkistä on hyötyä myös maataloudessa. Lannoitteessa oleva sinkki kasvattaa sadon saantia ja sadon ravitsemukselliset arvot paranevat.

Koboltti

Euroopan unioni on määritellyt koboltin yhdeksi kriittiseksi raaka-aineeksi. Määritelmän mukaan kriittisiä raaka-aineita ei voi yleensä korvata toisella materiaalilla, niillä on suuri taloudellinen merkitys ja saatavuuteen liittyy riskejä. Koboltti on määritelty myös yhdeksi hi-tech-metalliksi, joka soveltuu vähäpäästöisiin energiaratkaisuihin.

Hieman yli puolet globaalista kobolttituotannosta hyödynnetään nykyisin akkukemikaalien tuotantoon, ja sähköajoneuvojen yleistyminen ennakoi myös koboltin kysynnän kasvua.

Kupari

Myös kupari on yksi eniten käytetyistä metalleista maailmassa. Se johtaa erinomaisesti sähköä ja lämpöä, minkä vuoksi sitä käytetään erityisesti sähköjohdoissa, sähkön tuotannossa ja elektroniikassa.

Kupari soveltuu erilaisiin metalliseoksiin, esimerkiksi messingin ja pronssin valmistukseen. Lisäksi sitä hyödynnetään rakentamisessa sekä kolikoissa.

Uraani

Uraania käytetään energiantuotantoon ydinvoimaloissa. Yhdessä uusiutuvien energialähteiden kuten tuuli- ja aurinkoenergian kanssa uraanin käyttö energiantuotannossa tukee ponnisteluja kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

x