Valtio-omistajan tavoitteet täyttyneet

Valtio-omistaja asetti toimintaansa käynnistäneelle Terrafamelle loppukesällä 2015 kolme keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin Terrafamen perimä haastava ympäristötilanne oli saatava hallintaan, toisekseen tuotannon ylösajon loppuun viemiseen tuli järjestää merkittävää yksityistä rahoitusta ja kolmanneksi yhtiön edellytykset kannattavaan liiketoimintaan tuli osoittaa kahden vuoden kuluessa. Kuluneen vuoden 2017 jälkeen voimme pääomistajana todeta, että Terrafame on saavuttanut jopa paljon enemmän kuin nämä tavoitteet.

Terrafame on selättänyt perimänsä ympäristöhaasteet, joista keskeisin liittyi vesienhallintaan. Kun Terrafame otti kaivoksen haltuunsa, alueella oli yli 10 miljoonaa kuutiota varastoituja vesiä. Sitkeällä työllä vesimäärä on saatu tavoitetasolle ja ympäristötilanne muutoinkin vakautettu. Samalla on huomattava, että kaivoksen 16 300 tonnin sulfaattikiintiöstä käytettiin vuonna 2017 vain noin 10 400 tonnia. Lähivesien tilaa seurataan erittäin tarkasti, ja esimerkiksi Nuasjärven kunto on hyvä. Ympäristöasioiden osalta Terrafame on kantanut sille annetun tehtävän mallikkaasti.

Myös Terrafamen yksityinen rahoitus on saatu järjestettyä valtion antaman toimeksiannon mukaisesti. Viime vuoden aikana Terrafameen varmistettiin yksityistä rahoitusta yhteensä noin 350 miljoonaa euroa. Ensimmäisen yhteisen vuoden aikana saatujen kokemusten perusteella voimme sanoa, että Trafigura oli oikea valinta Terrafame Groupin strategiseksi kumppaniksi Terrafamen kehittämiseen. Trafigura on tuonut lisäarvoa monille toiminnan osa-alueille kuten työturvallisuuteen, metallien hintasuojauksisiin sekä markkinatuntemukseen.

Kolmanneksi Terrafame on myös näyttänyt, että sillä on realistiset edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Viime vuonna yhtiö teki kaivoksen koko historian nikkelin ja sinkin tuotantoennätykset. Kehitys näyttää hyvältä, mutta samalla on oltava nöyrä sen suhteen, että tuotannon ylösajo on kesken ja työtä on vielä paljon jäljellä. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa positiivinen tulos ja kassavirta tilikauden 2018 aikana. Tähän liittyy kuitenkin myös asioita, jotka eivät ole yhtiön vaikutusmahdollisuuksien piirissä, eli metallin hinnat ja valuuttakurssit. Vaikuttaisi siltä, että nikkelin maailmanmarkkinahinnassa ollaan pääsemässä pahimman alakulon ohi. Heikentyvä dollari uhkaa kuitenkin syödä ison osan metallien hinnannoususta.

Valtio-omistajan asettamat tavoitteet ovat siis toteutuneet, mutta Terrafame on ehtinyt saada aikaan muutakin. Marraskuussa 2017 ilmoitettiin suunnitelmasta akkukemikaalien tuottamiseksi ja sen edellyttämää investointia koskevasta rahoitusjärjestelystä. Investoinnin myötä Terrafame nousee kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi sähköautojen raaka-aineiden toimitusketjussa. Suunnitelma Terrafamen tuotannon jalostusasteen nostosta on samalla myös huomattava avaus suomalaisen akkuklusterin kehittämiseksi.

Suomen poikkeuksellisen rikkaat luonnonvarat esimerkiksi nikkelin, koboltin ja litiumin osalta, länsirannikolla sijaitseva kemian- ja autoteollisuus sekä korkeatasoinen tutkimus ja osaaminen tarjoavat erittäin hyvät mahdollisuudet muodostaa Suomeen sähköautojen akkuvalmistuksen arvoketjuun liittyvää teollisuutta. On kansallinen etu, että näitä resursseja käytetään siten, että mahdollisimman iso osa arvonluonnista jää Suomeen. Tämä vaatii viisaita päätöksiä niin yritysjohtajilta, rahoittajilta kuin poliitikoilta.

 


Janne Känkänen
hallituksen puheenjohtaja
Terrafame Group Oy

Matti Hietanen
toimitusjohtaja
Terrafame Group Oy

 


 

 

 

 

x