Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Terrafame on valmiina seuraaviin kehitysaskeliin

Vuoden 2017 aikana Terrafame onnistui hyvin tärkeimmissä tavoitteissaan. Otimme jälleen merkittäviä edistysaskelia: saavutimme nikkelin ja sinkin tuotantoennätykset, työtapaturmataajuus laski edelleen selvästi ja koko vuoden käyttökatteemme oli positiivinen. Ympäristötilanteemme on varsin vakaa. Kiitos näistä tuloksista kuuluu jokaiselle terrafamelaiselle.

Kuluneen vuoden merkkipaaluja olivat omistus- ja rahoitusjärjestelyt. Alkuvuodesta julkistimme 250 miljoonan euron rahoituspaketin toimintamme ylösajon loppuun saattamisen varmistamiseksi. Kokonaisuuden myötä yhtiön omistajiksi tulivat Suomen valtion omistaman Terrafame Groupin ohella kansainväliseen hyödykekauppaan ja logistiikkaan erikoistuneeseen Trafigura-konserniin kuuluva Galena-rahasto sekä suomalainen finanssikonserni Sampo. Järjestelyn myötä hallituksemme vahvistui kahden uuden jäsenen myötä kansainvälisellä metallialan osaamisella. Samassa yhteydessä myös Terrafame Groupin edustaja tuli hallitukseemme.

Marraskuussa kerroimme suunnittelevamme sähköajoneuvojen akkujen valmistuksessa käytettävien nikkeli- ja kobolttikemikaalien tuotantoa. Julkistimme tuolloin uuden 200 miljoonan dollarin suuruisen Trafigura-konsernin ja Sammon kanssa sovitun rahoituspaketin akkukemikaalitehtaan suunnitteluun ja rakentamiseen.

Vuoden aikana toteutettujen omistus- ja rahoitusjärjestelyjen myötä Terrafame Groupin omistusosuus yhtiössämme laskee noin 71,2 prosenttiin. Trafigura-konsernin omistusosuus Terrafamesta nousee noin 28,7 prosenttiin ja Sammon omistus on noin 0,1 prosenttia.

Yksityinen rahoitus toiminnan ylösajon loppuun saattamiseksi oli merkittävä saavutus Terrafamen toiminnalle, mutta samalla myös suomalaiselle kaivosteollisuudelle sekä Kainuun talouselämälle ja työllisyydelle. Onhan Terrafamen merkitys Kainuun elinvoimaisuudelle erittäin suuri, unohtamatta välillisesti myös koko Suomeen ulottuvia positiivisia vaikutuksia.

Suunnitelma investoinnista liikenteessä avainasemaan nousevien sähköajoneuvojen akkujen valmistuksessa tarvittaviin kemikaaleihin osoittaa Terrafamen aseman myös kansainvälisesti merkittävänä toimijana. Investoinnin myötä Terrafamesta tulisi kansainvälisesti tärkeä toimija sähköautojen valmistusketjussa. Suunnitelma on myös huomattava avaus suomalaisen akkuteollisuuden kehittämiseksi. On kaikkien suomalaisten etu, että maamme rikkaita luonnonvaroja käytetään siten, että mahdollisimman iso osa arvonluonnista jää Suomeen.

Terrafamen vuoteen 2018 katson luottavaisesti. Toteutetut rahoitusjärjestelyt ja uudet investointisuunnitelmat yhdessä metallien tuotantoennätysten kanssa ovat vahva osoitus Terrafamen tulevaisuuden mielenkiintoisista mahdollisuuksista.
 


Lauri Ratia
hallituksen puheenjohtaja
Terrafame Oy

x