Terrafame Oy:n tuloslaskelma

   
(1000 euroa) Liite 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
       
Liikevaihto 220 024 101 042
Hankinnan ja valmistuksen kulut -203 054 -215 787
       
Bruttokate   16 970 -114 745
       
Myynnin ja markkinoinnin kulut -619 -477
Hallinnon kulut -16 636 -15 423
Liiketoiminnan muut tuotot 357 858
Liiketoiminnan muut kulut   -6 291 -4 747
       
Liikevoitto (-tappio)   -6 219 -134 533
       
Rahoitustuotot ja -kulut    
Muut korko- ja rahoitustuotot   12 260 10 188
Korkokulut ja muut rahoituskulut   -15 642 -567
Rahoitustuotot ja -kulut   -3 383 9 621
       
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   -9 601 -124 912
       
       
Tilikauden tulos   -9 601 -124 912
       
x