Terrafamen keskeiset talouden tunnusluvut

(1 000 euroa)  2017 2016

Liikevaihto
220 024 101 042
Käyttökate 13 622 -120 551
Käyttökate % 6,2 % -119,3 %
Liikevoitto/-tappio -6 219 -134 533
Liikevoitto % -2,8 % -133,1 %
Tilikauden tulos -9 601 -124 912
Omavaraisuusaste % 47,8 % 44,6 %
Taseen loppusumma 618 511 370 656
Henkilöstö keskimäärin 694 626
Palkat 30 992 27 934

 

Omavaraisuusaste %
100 x oma pääoma
taseen loppusumma - saadut ennakot
x