Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Vakuudet ja vastuusitoumukset
(1 000 euroa)
31.12.2017 31.12.2016

Vuokra- ja leasingsopimuksista maksettavat määrät
   
Yhden vuoden kuluessa 1 140 138
Yhtä vuotta pidemmän ajan tai enintään viiden vuoden
kuluessa
368 15
Yhteensä  1 508 153

Muut vastuut
   
Liiketoimintakaupan yhteydessä siirtyneet
sopimusvastuut
   
Yhden vuoden kuluessa 0 3 144
Yhtä vuotta pidemmän ajan tai enintään viiden vuoden
kuluessa
0 1 156
Yhteensä  0  4 301

Osamaksuvelan vakuutena olevan käyttöomaisuuden tasearvo
287 2 605
Osamaksuvelat    
Yhden vuoden kuluessa 130 1 288
Yhtä vuotta pidemmän ajan tai enintään viiden vuoden
kuluessa
201 0
Yhteensä  331  1 288

Pankkitalletukset
 1 650  200

 

Ympäristö- ja kaivoslupien
mukaiset vakuudet
(1 000 euroa)
  31.12.2017 31.12.2016
    Vakuuden määrä Vakuuden määrä
Edunsaaja Vakuuden muoto yhteensä yhteensä
Kainuun ELY-keskus, lupaehdon 101 mukaiset vakuudet Luottovakuutus
Pankkitakaus
0
0
31 940
2 450
Kainuun ELY-keskus, lupaehdon 117 mukaiset vakuudet Luottovakuutus
Pankkitakaus
22 000
85 000
0
0
Kainuun ELY-keskus, lupaehdon 10 mukaiset vakuudet Pankkitakaus 0 1 750
Kainuun ELY-keskus, lupaehdon 13 mukaiset vakuudet Pankkitakaus 6 929 0
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lupaehdon 99 mukainen vakuus Pankkitakaus 1 500 1 500
Lupapäätöksen nro 52/2013/1
mukainen vakuus
Pankkitakaus 0 1 250
Lupapäätöksen nro 52/2013/1
mukainen vakuus
Pankkitakaus 1 500 1 500
Lupapäätöksen nro 43/2014/2
mukainen vakuus
Pankkitakaus 6 6
Lupapäätöksen nro 43/2015/1
mukainen vakuus
Pankkitakaus 0 260
Lupapäätöksen nro 43/2015/1
mukainen vakuus
Pankkitakaus 100 100
Lupapäätöksen nro 3/2017/1
mukainen vakuus
Pankkitakaus 50 0
Lupapäätöksen nro 76/2017/1
mukainen vakuus
Pankkitakaus 100 0
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös
30.6.2014, KaivNro: 2819
Pankkitakaus 100 100
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös
30.6.2014, KaivNro: 2819
Pankkitakaus 35 35
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös
30.6.2014, KaivNro: 2819
Pankkitakaus 50 50
Yhteensä   117 370 40 941

Muut vakuudet
Pankkitakaus 830 623

Kiinteistöinvestointien alv-
palautusvastuu
  7 376 10 497

Yrityskiinnitykset
  160 000 0
x