Sidosryhmätyössä korostuu paikallisuus

Terrafamen sidosryhmäsuhteissa painottuivat vuonna 2017 kainuulaiset toimijat kuten työntekijät, lähialueen asukkaat sekä lähikuntien edustajat. Kaikkiaan yhtiön teollisuusaslueella Sotkamon Tuhkakylällä vieraili lähes 4 000 ihmistä, jotka tutustuivat ainutlaatuiseen tuotantoprosessiin ja kävivät yhtiön edustajien kanssa keskustelua ajankohtaisista aiheista.

Terrafamen teollisuusalueella työskentelee säännöllisesti noin 1 300 henkilöä, kun lasketaan yhteen Terrafamen ja liikekumppaneiden henkilöstöt. Henkilöstösuhteissa korostuivat edelleen yhteiset työtavoitteet ja toimintatavat sekä työturvallisuuden kehittäminen.

Myös hyvin toimivat kaupalliset suhteet ovat tärkeä tekijä Terrafamen ylösajon onnistumiselle ja toiminnan vakiinnuttamiselle. Yhtiöstä onkin parissa vuodessa tullut toivottu liikekumppani, joka arvostaa pitkäaikaisia liikesuhteita ja haluaa tukea kumppaneitaan kasvamaan rinnallaan.

Vuonna 2017 Terrafamen omistuspohja laajeni. Suomen valtiota edustavanTerrafame Groupin lisäksi omistajiksi tulivat raaka-ainealalla toimivaan Trafigura-konserniin kuuluvat Galena-rahastot sekä finanssikonserni Sampo. Yhteistyö Trafigura-konsernin kanssa tiivistyi myös kaupallisissa suhteissa.

Lähinaapureita ja yrittäjiä tavattiin monissa eri tilaisuuksissa

Kertomusvuoden aikana Terrafamella oli meneillään kaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli YVA-menettelyä, joiden seurantaryhmiin oli pyydetty mukaan muun muassa lähialueen asukkaita sekä matkailuyritysten ja eri järjestöjen edustajia. Seurantaryhmien tarkoituksena on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa Terrafamen, viranomaisten ja sidosrymien kesken. Osallistujat voivat tuoda esille mielipiteitään YVA-aineistojen sekä menettelyä tukevien selvitysten laadinnasta.

Osana YVA-menettelyjä Terrafame puolestaan osallistui valvovana viranomaisena toimivan Kainuun ELY-keskuksen järjestämiin yleisötilaisuuksiin, joita järjestettiin sekä Kajaanissa että Sotkamossa. Paikalla oli kymmenittäin ihmisiä. Lisäksi yhtiö osallistui alustajana ja panelistina työ- ja elinkeinoministeriön järjestämään uraanin talteenottoa käsittelevään yleisötilaisuuteen, joka pidettiin marraskuussa Sotkamossa.

Maaliskuussa Terrafame järjesti yhdessä paikallisen kyläyhdistyksen ja kalastusseuran kanssa pilkkikilpailut. Kauniista talvipäivästä Nuasjärven jäällä saapui nauttimaan kymmenittäin osallistujia lähiseudulta.

Marraskuussa Terrafamella pidettiin tupaillat naapureille, jotka asuvat tai mökkeilevät kaivospiirin lähettyvillä. Tupailloissa lähinaapurit pääsivät keskustelemaan juuri heitä kiinnostavista aiheista yhtiön asiantuntijoiden kanssa. Kutsu tavoitti myös uusia kasvoja, jotka eivät aiemmin olleet vierailleet Terrafamella.

Ajankohtaista yhteydenpitoa yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa

Terrafamen kaivospiiri sijaitsee suurimmalta osin Sotkamon kunnan alueella, mutta se ulottuu myös Kajaanin puolelle. Vuoden 2017 aikana sekä Sotkamon että Kajaanin luottamushenkilöt tutustuivatkin pariin otteeseen yhtiön toimintaan. Kuntanaapureista myös Sonkajärven uusi kunnanhallitus vieraili Terrafamella.

Lähikuntien edustajien lisäksi Terrafamen teollisuusalueella vieraili useita koululais- ja opiskelijaryhmiä alakouluista korkeakouluihin. Toimintaan tutustuivat myös mm. monet kansanedustajat ja valtakunnalliset yhdistykset kuten Vuoriteknikot ry sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Kotimaisen ja ulkomaisen lehdistön kanssa oltiin yhteydessä lähes päivittäin, ja vuoden mittaan Terrafamesta julkaistiin runsaasti uutisia ja useita reportaaseja. Myös monien yritysten edustajat vierailivat teollisuusalueella esimerkiksi suunnittelupalaverien ja liikeneuvotteluiden yhteydessä.

Tyypillisesti vierailijoille kerrottiin tuotannon ylösajon etenemisestä, työ- ja ympäristöturvallisuuden jatkuvasta parantamisesta sekä lähiaikojen hankkeista kuten uraanin talteenottosuunnitelmista samoin kuin nikkeli-kobolttituotteen jalostusvaihtoehdoista. Lopuksi tutustuttiin turvallisuuskäytäntöihin teollisuusalueella ja lähdettiin opastetulle kierrokselle. Osa vieraista tutustui tarkemmin esimerkiksi kaivostoimintaan tai malmin lastauskalustoon.

 

Sidosryhmämme Terrafame pystyy tarjoamaan
Nykyiset ja mahdolliset työntekijät Korkeatasoinen työsuojelu ja työkyvystä huolehtiminen
Mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen
Pitkäjänteinen liiketoiminta
Asiakkaat Vakiintunut tuotanto ja laadukkaat tuotteet
Toiminnan ja tuotteiden jatkuva kehittäminen
Luotettava toimija
Palveluntuottajat ja tarveainetoimittajat Kumppanuuksien suunnitelmallinen kehittäminen
Tehokkaat työkalut pavelun tarjoamiseen
Toivottu, luotettava liikekumppani
Omistajat ja rahoittajat Tuotannon vakiinnuttaminen ja kehittäminen
Kannattavuuden parantaminen
Korkeatasoinen työ- ja ympäristöturvallisuus
Kuntalaiset ja kansalaiset Ympäristöturvallisuuden jatkuva parantaminen
Työllistäminen ja myönteiset vaikutukset elinkeinotoimintaan
Avoin viestintä ja kysymyksiin vastaaminen
Yhdistykset ja verkostot Vakautettu toiminta
Rakentava vuorovaikutus
Poliittiset päättäjät Huomattavat aluetalousvaikutukset
Kestävä kaivostoiminta
Läpinäkyvä viestintä
Kuntien ja valtionhallinto Hankkeiden huolellinen dokumentointi
Lupaehtojen täyttäminen ja tehokas raportointi
Ajankohtainen yhteydenpito
Koulutus- ja tutkimustulokset Toiminnan esittely
Työtehtävät ja harjoittelupaikat
Media ja analyytikot Ajantasainen, läpinäkyvä viestintä
Proaktiivinen yhteydenpito

 

x